Niepubliczne i publiczne uczelnie w Krakowie – ranking

1 rok ago admin 0

Studia na kierunku Zarządzanie

Studiując Zarządzanie poznasz podstawowe tajniki wiedzy związane z biznesem, finansami, ekonomią i marketingiem. Strona http://www.uczelnie.pl/miasto/krakow/ ułatwi Ci odnalezienie idealnej uczelni z tym kierunkiem w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oferuje Zarządzanie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Studia są realizowane w formie trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich magisterskich. Jedyna proponowana specjalność to Zarządzanie w agrobiznesie. UR przygotowuje studentów do pracy w charakterze organizacji i zarządzania, a także menedżera zarządzania w rolnictwie, przemyśle rolnospożywczym, w handlu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Łącznie w czasie studiów stacjonarnych I stopnia realizuje się ponad 2 tysiące godzin dydaktycznych, a studiów niestacjonarnych ponad tysiąc.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki to uczelnia niepubliczna w Krakowie, która również zapewnia wykształcenie z zakresu zarządzania. Zarządzanie na WSEI jest kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu nie tylko zarządzania, ale i marketingu. Wyspecjalizowana kadra sprawi, że będziesz wyróżniać się na tle innych umiejętnościmi tworzenia profesjonalnych dokumentów, raportów, budżetów i kalkulacji. W ramach kierunku możesz wybrać jedną z następujących specjalizacji: Psychologia w biznesie, Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, Zarządzanie logistyką zakupów i sprzedaży, M@rketing i reklama w Sieci lub Zarządzanie personelem i psychologia pracy.

Studia na kierunku Turystyka

Wybierasz się na studia turystyczne w Krakowie? Oto uczelnie, oferujące ten kierunek, które mogą Cię zainteresować!

Wyjątkowy kierunek związany z turystyką możesz znaleźć na Uniwersytecie Rolniczym (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Studiując Rolnictwo na UR, jedną z pięciu specjalizacji do wyboru jest Agroturystyka. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę rolniczą, technologiczno-ekonomiczną oraz specjalistyczną z zakresu gospodarstw agroturystycznych. Kładziony jest szczególny nacisk na pojęcia związane z agroturystyką, ktorą rozumie się jako formę wypoczynku na terenach wiejskich i rolniczych. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. organizację usług turystycznych, hotelarstwo, aktywne formy rekreacji, użytkowanie koni czy architektura wnętrz i krajobrazu.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie oferuje kierunek Turystyka i rekreacja. Uczelnia jest prywatna, wymagająca opłacania czesnego, jednak z dobrym programem nauczania. W dodatku najlepsi studenci są zwalniani z obowiązku płacenia czesnego, dlatego warto się uczyć! W ramach kierunku można się specjalizować w pięciu różnych dziedzinach, a są to: Hotelarstwo, rekreacja i organizacja eventów, Turystyka dziedzictwa kulturowego, Turystyka międzynarodowa, MICE – turystyka biznesowa, Pilotaż, przewodnictwo i praca biura podróży.

Studia na kierunku Rekreacja

Rekreacja jest zazwyczaj nieodłączną częścią turystyki i tworzą razem powszechnie znany kierunek Turystyka i rekreacja. Sprawdź na jakich uczelniach w Krakowie możesz ją studiować!

Państwową uczelnią w Krakowie, która kształci specjalistów w zakresie Turystyka i rekreacja jest Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kurs realizowany jest na studiach I stopnia, przez trzy lata w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Po ukończeniu studiów, absolwenci opuszczają mury UP wzbogaceni o wiedzę ogólną z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych. Specjaliści posiadają umiejętność doskonałej komunikacji, podejmowania działań w sferze turystyczno-rekreacyjnej oraz organizowania czasu wolnego i czasu.

Największa prywatna uczelnia w Krakowie również oferuje wykształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja. Krakowska Akademia, bo to o niej mowa, zapewnia kształcenie na studiach I stopnia. Program studiów jest tak skonstruowany, aby przygotować absolwentów do pracy zawodowej, nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale również w miejscach i na stanowiskach, które są związane z zarządzaniem rekreacją i turystyką w administracji samorządowej i państwowej. Program studiów przewiduje dwie specjalności: gospodarka turystyczna oraz hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE).

Szukasz uczelni w innym mieście? Pełne zestawienie znajdziesz na stronie http://www.uczelnie.pl/