Nowości:

Leasing

Leasing – czym jest oraz jakim sposobem wykorzystać jego potencjał?
Przy współczesnym tempie rozwoju ekonomii przedsiębiorstwa są w stanie w rozmaity sposób pozyskiwać środki finansowe i nie tylko. Chwilowo właściciel firmy ma okazję uzyskać niezbędne mu zasoby w sposób sztampowy to oznacza poprzez zakup bądź może skorzystać z nowszej formy, jaką jest leasing. Słowo leasing pochodzi z angielskiego tease, co znaczy wydzierżawić. Leasing to specyficzna forma najmu lub ewentualnie dzierżawy ruchomych środków trwałych oraz nieruchomości. Ta odmiana nabywania praktycznych dóbr stwarza możliwość korzystania z nich bez przymusów ich nabywania. Leasing zaliczamy do stosunków cywilnoprawnych. Przedmiotem leasingu mogą być również samochody, maszyny biurowe, maszyny oraz urządzenia biurowe oraz hale produkcyjne a też obiekty handlowe – więcej na witrynie internetowej Leasing. Na ratę leasingu składają się zachodzące szczegóły: oprocentowanie, procent wartości towaru i opłata leasingowa. Leasing jest formą kredytu jednakże od naturalnego kredytu różni się on tym, iż podmiot korzystajmy z kredytu nie dostaje do dyspozycji środków finansowych, lecz środki trwałe czy też inne korzystna.