Nowości:

Psychoterapeuta Poznań

Psychologia rozwojowa człowieka, jak już zdajemy sobie sprawę z tego opiera się przede wszystkim na stworzonym przez nas rozwoju. Mimo to do rozwoju kwalifikuje się parę znaczących aspektów. Jednym z nich, jest rozwój dziecka, a w szczególności jego przywiązanie. Dziecko najbardziej jest przywiązane do swojej matki aniżeli do ojca, z tego względu, iż to ona od dnia poczęcia się nim absorbuje. Również matka jest o wiele bardziej łagodniejsza niż ojciec. Przywiązanie dzieli się na parę istotnych stylów w naszym życiu. Jednym z nich jest styl poczucia bezpieczeństwa, jak już nadmienione było przywiązanie do matki, co uwidocznia Psycholog psychoterapeuta Poznań. Drugi styl to lękowo ambiwalentny, tutaj dziecko nie wie lub matka, będzie w stanie pośpieszyć mu z pomocą. Trzeci styl to stroniący, tutaj dziecko w wieku do pięciu lat, czuje odrzucenie przez swoją matkę, to naturalnie wtedy pojawiają się kary, i stara się unikać matki, oraz ją lekceważyć. Miniony styl to lękowo zdezorganizowany, następuje u nich oszołomienie, zawstydzenie, w czasie, gdy ich matka pojawia się w celu wzięcia ich na ręce, a dziecko wtenczas spogląda w innym kierunku.